Αίτηση Συμμετοχής


Κωδικός: 1124-03
Ημ/νια Έναρξης: 08/04/2020
Ημ/νια Λήξης: 08/04/2020
Τίτλος: Τομέας Γ' «Διαχείριση Χρόνου & Stress»2020
Τύπος: Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής: AΘΗΝΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROLIFE

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr