Αίτηση Συμμετοχής


Λυπούμαστε αλλά το τμήμα συμπληρώθηκε!

Κωδικός: 1128-01
Ημ/νια Έναρξης: 16/04/2020
Ημ/νια Λήξης: 18/05/2020
Τίτλος: Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφ/κών Διαμ/των έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες από τον Νόμο 4583/2018»
Τύπος: Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE