Αίτηση Συμμετοχής


Κωδικός: 1107-22
Ημ/νια Έναρξης: 12/11/2020
Ημ/νια Λήξης: 28/02/2021
Τίτλος: Πρόγραμμα προετοιμασίας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων «Ασφαλιστικού Πράκτορα»
Τύπος: Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής: TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr