Αίτηση Συμμετοχής


Λυπούμαστε αλλά το τμήμα συμπληρώθηκε!

Κωδικός: 1125-33
Ημ/νια Έναρξης: 19/11/2020
Ημ/νια Λήξης: 30/11/2020
Τίτλος: Τομέας Α' «Ομαδικές Ασφαλίσεις»
Τύπος: Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE