Αίτηση Συμμετοχής


Λυπούμαστε αλλά το τμήμα συμπληρώθηκε!

Κωδικός: 1126-34
Ημ/νια Έναρξης: 20/11/2020
Ημ/νια Λήξης: 30/11/2020
Τίτλος: Τομέας Γ' «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στη διαδικασία της πώλησης»
Τύπος: Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE