Αίτηση Συμμετοχής


Κωδικός: 1126-35
Ημ/νια Έναρξης: 01/12/2020
Ημ/νια Λήξης: 13/12/2020
Τίτλος: Τομέας Γ' «Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στη διαδικασία της πώλησης»
Τύπος: Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr