Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1147-16
Ημ/νια Έναρξης:10/06/2021
Ημ/νια Λήξης:20/07/2021
Τίτλος:Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»
Τύπος:Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής:ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr