Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1107-38
Ημ/νια Έναρξης:15/08/2021
Ημ/νια Λήξης:26/09/2021
Τίτλος:Πρόγραμμα προετοιμασίας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων «Ασφαλιστικού Πράκτορα»
Τύπος:Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής:TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr