Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1147-21
Ημ/νια Έναρξης:05/09/2021
Ημ/νια Λήξης:05/10/2021
Τίτλος:Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»
Τύπος:Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής:ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr