Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1152-02
Ημ/νια Έναρξης:22/09/2021
Ημ/νια Λήξης:22/09/2021
Τίτλος:Ενημέρωση αναφορικά με τη σύσταση του «Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH και Συνεργατών».
Τύπος:Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής:TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr