Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1161-07
Ημ/νια Έναρξης:12/09/2022
Ημ/νια Λήξης:02/10/2022
Τίτλος:ΤΟΜΕΑΣ Α΄ «Προϊόντα Υγείας & Επενδυτικά προϊόντα Unit Linked»
Τύπος:Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής:ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr