Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1025-37
Ημ/νια Έναρξης:23/09/2022
Ημ/νια Λήξης:23/09/2022
Τίτλος:Γενικές - Κατοικία
Τύπος:Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής:TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr