Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1167-04
Ημ/νια Έναρξης:15/09/2022
Ημ/νια Λήξης:15/10/2022
Τίτλος:Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα»
Τύπος:Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής:ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr