Αίτηση Συμμετοχής

Κωδικός:1161-25
Ημ/νια Έναρξης:15/09/2022
Ημ/νια Λήξης:09/10/2022
Τίτλος:ΤΟΜΕΑΣ Α΄ «Προϊόντα Υγείας & Επενδυτικά προϊόντα Unit Linked»
Τύπος:Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής:ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE

Είστε Νέος Χρήστης στο training.eurolife.gr