Λίστα δραστηριοτήτων

Αντικείμενο
Τύπος
Τόπος διεξαγωγής
Έναρξη
Ημερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
05/09/2021
Ημερομηνία Λήξης
05/10/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
25/09/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Α΄«Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής» ΕΙΑΣ
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
15/09/2021
Ημερομηνία Λήξης
15/10/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
10/10/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Ενημέρωση αναφορικά με τη σύσταση του «Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Εταιρειών Ομίλου Eurolife FFH και Συνεργατών».
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)
Έναρξη
22/09/2021
Ημερομηνία Λήξης
22/09/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
21/09/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Α΄«Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής» ΕΙΑΣ
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
01/10/2021
Ημερομηνία Λήξης
30/10/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
15/10/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Συνδεθείτε για περισσότερο περιεχόμενο
Φόρτωση