Λίστα δραστηριοτήτων

Αντικείμενο
Τύπος
Τόπος διεξαγωγής
Έναρξη
Ημερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Αντικείμενο
Πρόγραμμα προετοιμασίας Πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
01/01/2022
Ημερομηνία Λήξης
20/02/2022
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
21/01/2022
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Πρόγραμμα προετοιμασίας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων «Ασφαλιστικού Πράκτορα»
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)
Έναρξη
01/01/2022
Ημερομηνία Λήξης
20/02/2022
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
31/01/2022
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Συνδεθείτε για περισσότερο περιεχόμενο
Φόρτωση