Λίστα δραστηριοτήτων

Αντικείμενο
Τύπος
Τόπος διεξαγωγής
Έναρξη
Ημερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Cyber Security Risks Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, οι Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης και οι Προβλέψεις Αποτροπής Κινδύνων»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
15/07/2024
Ημερομηνία Λήξης
15/09/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
26/07/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Ασφαλίσεις Υγείας» 2024
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
19/07/2024
Ημερομηνία Λήξης
18/09/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
22/07/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Ασφαλίσεις Υγείας» 2024
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
29/07/2024
Ημερομηνία Λήξης
01/09/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
29/07/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Ασφαλίσεις Υγείας» 2024
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
02/09/2024
Ημερομηνία Λήξης
30/09/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
01/09/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Cyber Security Risks Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, οι Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης και οι Προβλέψεις Αποτροπής Κινδύνων»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
15/09/2024
Ημερομηνία Λήξης
15/10/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
30/09/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Cyber Security Risks Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, οι Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης και οι Προβλέψεις Αποτροπής Κινδύνων»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
23/09/2024
Ημερομηνία Λήξης
23/10/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
06/10/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
«Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης»
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - MEDITERRANEAN PALACE
Έναρξη
27/09/2024
Ημερομηνία Λήξης
15/12/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
30/07/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Cyber Security Risks Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, οι Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης και οι Προβλέψεις Αποτροπής Κινδύνων»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
10/07/2027
Ημερομηνία Λήξης
15/09/2024
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
20/07/2024
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Συνδεθείτε για περισσότερο περιεχόμενο
Φόρτωση