Λίστα δραστηριοτήτων

Αντικείμενο
Τύπος
Τόπος διεξαγωγής
Έναρξη
Ημερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
22/09/2023
Ημερομηνία Λήξης
22/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπό το Πρίσμα Ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών»,
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
01/10/2023
Ημερομηνία Λήξης
30/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
15/10/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
01/10/2023
Ημερομηνία Λήξης
20/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
10/10/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
10/10/2023
Ημερομηνία Λήξης
31/10/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
16/10/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
-
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
01/11/2023
Ημερομηνία Λήξης
15/11/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
07/11/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Το Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπό το Πρίσμα Ενδιαφέροντος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Διαμεσολαβητών»,
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
01/11/2023
Ημερομηνία Λήξης
15/11/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
15/11/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
15/11/2023
Ημερομηνία Λήξης
30/11/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
20/11/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
01/12/2023
Ημερομηνία Λήξης
17/12/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
10/12/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Α΄ ΕΙΑΣ «Συνταξιοδοτικές Ασφαλίσεις»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
09/12/2023
Ημερομηνία Λήξης
17/12/2023
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
14/12/2023
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Συνδεθείτε για περισσότερο περιεχόμενο
Φόρτωση