Λίστα δραστηριοτήτων

Αντικείμενο
Τύπος
Τόπος διεξαγωγής
Έναρξη
Ημερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Αντικείμενο
Τομέας Β΄ΕΙΑΣ «Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών»
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
13/10/2021
Ημερομηνία Λήξης
13/11/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
30/10/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Τομέας Α΄«Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής» ΕΙΑΣ
Τύπος
Επαναπιστοποίηση
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
15/10/2021
Ημερομηνία Λήξης
15/11/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
30/10/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Unit Linked Επενδυτικά - Αποταμιευτικά προγράμματα
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)
Έναρξη
22/10/2021
Ημερομηνία Λήξης
22/10/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
21/10/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Γενικές - Κατοικία
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)
Έναρξη
26/10/2021
Ημερομηνία Λήξης
26/10/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
24/10/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Συνδεθείτε για περισσότερο περιεχόμενο
Φόρτωση