Λίστα δραστηριοτήτων

Αντικείμενο
Τύπος
Τόπος διεξαγωγής
Έναρξη
Ημερομηνία Λήξης
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Αντικείμενο
Πρόγραμμα προετοιμασίας Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων «Ασφαλιστικού Πράκτορα»
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
19/03/2021
Ημερομηνία Λήξης
24/05/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
30/04/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Πρόγραμμα προετοιμασίας Πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ EUROLIFE
Έναρξη
19/03/2021
Ημερομηνία Λήξης
24/05/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
30/04/2021
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή
Αντικείμενο
Unit Linked Επενδυτικά - Αποταμιευτικά προγράμματα
Τύπος
Σεμινάριο
Τόπος διεξαγωγής
TΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (LIVE LEARNING)
Έναρξη
23/04/2021
Ημερομηνία Λήξης
23/04/2021
Ημερομηνία Λήξης Εγγραφών
Διαθεσιμότητα
Συμμετοχή

Ημερολόγιο δραστηριοτήτων

Συνδεθείτε για περισσότερο περιεχόμενο
Φόρτωση