Πληροφορίες

Η δραστηριότητά μας


Επιμόρφωση

Στην Eurolife FFH Ασφαλιστική πιστεύουμε στην Εκπαίδευση γι’ αυτό και επενδύουμε σε εκπαιδευτικές δράσεις ευέλικτες και εναλλακτικές, προσαρμοσμένες στα δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής.

Το τρίπτυχο «Αφουγκραζόμαστε, Ανταποκρινόμαστε, Αναπτυσσόμαστε» αποτελεί το λογότυπο, αλλά και τον οδηγό μας στην υλοποίηση κάθε εκπαιδευτικής μας πρωτοβουλίας.

Φροντίζουμε συνεχώς για τη διαρκή και ποιοτική εκπαίδευση των ανθρώπων μας, μέσα από ένα σαφές και καταγεγραμμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, που στοχεύει στην υποστήριξη της προσπάθειας των «διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων» για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον ασφαλισμένο. 


Υλοποιούμε 

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών», πιστοποιημένο από την ΤτΕ ως κατάλληλο για την επανεκπαίδευση και Επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων συνεργατών
  • Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης συνεργατών
  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμασίας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών πιστοποιητικών από την ΤτΕ
  • Ανοιχτές Ημερίδες με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος της Ασφαλιστικής Αγοράς


Διαθέτουμε

Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων & Εκπαίδευσης και το οποίο παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων της εταιρείας, πάνω σε τεχνικές γνώσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε μεθόδους πωλήσεων, αλλά και σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.


Αναπτύσσουμε

Συνέργειες με Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς.